istanbul escort
Duyurular
Son Eklenen Albümler
  • PROF.J.SCOTT YARUSS İLE KEKEMELİK KURSU 2021
  • MÜZİKAL ALGI TESTİ(MAT)EĞİTİMİ 2021
  • İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA DEĞERLENDİRME, EĞİTSEL TANI VE İŞİTSEL-SÖZEL TERAPİ 2019
  • IPAB 2019
  •  İŞİTME TARAMALARI VE İŞİTME KAYIPLI BEBEK-AİLE EĞİTİMİ KURSU
  • 8 Aralık 2018 İŞİTME TARAMALARI VE İŞİTME KAYIPLI BEBEK-AİLE EĞİTİMİ KURSU
  • KEKEMELİK KURSU 2018
  • IPAB 2018
  • 12 MAYIS İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLER GÜNÜ
Etkinlik Takvimi
E-Bülten
Çalışma Alanlarımız

İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği; tüzüğün 3.maddesinde belirtilen amaçlara uygun olarak aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini sürdürür;


-İşitme (odyoloji) ve konuşma alanında ulusal ve uluslararası kongre, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve ilgili toplantılar düzenler. ‘Ulusal İşitme Konuşma Kongresi’ , İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği’nin bir faaliyeti olup, kongrenin yeri, tarihi ve programı derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

-İşitme konuşma bilimcilerinin mesleki ve akademik sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki ve akademik faaliyetlerde bulunur, üyelerin yaşadığı mesleki sorunlara çözüm yolları arar.


-Üyeleri,  işitme ve konuşma ile ilgili araştırma, proje ve çalışma yapma konusunda destekler, gerektiğinde bu faaliyetlerin oluşturulması, yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunur, sponsorluk yapar veya sponsor bulur.


-Ulusal ve uluslararası platformda, konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kuruluş ve mesleki örgütler ile işbirliği yaparak, ortak organizasyonlarda yer alır.


- İşitme ve konuşma alanında hizmet veren uzmanların, mesleki hak ve yetkilerinin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hukuki ve idari girişimlerde bulunur.

 

-İşitme ve konuşma alanında çalışan meslek gruplarının hizmet verdiği kişi, grup, kurum veya kuruluşlara yönelik olarak eğitim toplantıları düzenler.

 

-İşitme ve konuşma alanında çalışan üyelerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programları ve kurslar düzenler.

 

-İşitme ve konuşmanın değerlendirilmesi amacıyla test, ölçme ve değerlendirme materyallerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin faaliyetlerde bulunur, bu materyallere ilişkin eğitim toplantıları ve kurslar düzenler.

 

-Topluma sunulan işitme ve konuşma ile ilgili hizmetlerin tanıtılması,  geliştirilmesi, denetlenmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar yapar.

 

- İşitme ve konuşma alanında bilimsel ehliyeti bulunmayan kişiler tarafından verilen hizmetlerin araştırılması, belirlenmesi ve gerektiğinde yetkili mercilere bildirilmesi yönünde faaliyet gösterir.


- Üyelerinin, mesleki uygulamalarda hangi alanda ve ne düzeyde yetkili olduklarını değerlendirir ve akademik düzeyde bu alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşan komisyonlar kurar, üyelerinin istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapar.

 

-Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara işitme ve konuşma ile ilgili danışmanlık hizmetleri verir.

 

-Basın-yayın organlarında işitme konuşma bilimini ve bu alanda çalışan meslek gruplarını tanıtır, verilen hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunur.