istanbul escort
Duyurular
Son Eklenen Albümler
  • PROF.J.SCOTT YARUSS İLE KEKEMELİK KURSU 2021
  • MÜZİKAL ALGI TESTİ(MAT)EĞİTİMİ 2021
  • İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA DEĞERLENDİRME, EĞİTSEL TANI VE İŞİTSEL-SÖZEL TERAPİ 2019
  • IPAB 2019
  •  İŞİTME TARAMALARI VE İŞİTME KAYIPLI BEBEK-AİLE EĞİTİMİ KURSU
  • 8 Aralık 2018 İŞİTME TARAMALARI VE İŞİTME KAYIPLI BEBEK-AİLE EĞİTİMİ KURSU
  • KEKEMELİK KURSU 2018
  • IPAB 2018
  • 12 MAYIS İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLER GÜNÜ
Etkinlik Takvimi
E-Bülten
Misyonumuz

İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği'nin Misyonu; 


 

-İşitme (Odyoloji) ve konuşma bilimi ile ilgili her türlü akademik, mesleki, teknik ve sosyal araştırma, çalışma, gelişme ve yayınları takip etme, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,

 

-İşitme ve konuşma bozukluklarının önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi ile bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin arttırılması yönünde hizmet veren profesyonel/uzmanların eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak, mesleki tanıtım ve gelişmelerine yardımcı olmak,

 

-İşitme ve konuşma bilimcilerinin mesleklerini ülkemizde ve uluslararası düzeyde uygulayabilmeleri için standartları ve etik kuralları belirlemek, mesleki yeterlilik ve uzmanlıklarının tanınması konusunda akademik ve idari düzeyde çalışmalar yapmak ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,


-Ülkemizde işitme ve konuşma alanında hizmet veren uzmanların mesleki hak ve yetkilerinin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hukuki ve idari girişimlerde bulunmak,


-İşitme ve konuşma bozukluklarına ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve toplum sağlığına ilişkin bilimsel faaliyetlerde bulunmak,


-İşitme ve konuşma bilimcileri arasında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmayı sağlayarak, bu alanın ve bu alanda çalışan meslek gruplarının ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplum yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmaktır.